Podstawy Zarządzania Projektami

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

 

Szczegółowy program szkolenia udostępnimy bezpośrednio osobom zainteresowanym drogą mailową.

Rezerwujemy sobie prawo do zmiany terminu szkolenia w przypadku niewystarczającej liczby uczestników.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Zakres szkolenia

  1. Konflikt interesów klienta i wykonawcy - możliwości i wyzwania projektowe
  2. Tworzenie zespołu projektowego - praktyczne wskazówki
  3. Czynniki sukcesu projektu/przedsięwzięcia oraz analiza ryzyka
  4. Praktyczne strony metodyki projektowej - dobre praktyki
  5. Typowe pułapki projektowe
  6. Komunikacja w projekcie

Odbiorcy

  • Uczestnicy projektów
  • Liderzy obszarów biznesowych
  • Pracownicy IT

Efekt szkolenia

Uczestnik szkolenia będzie świadomy koniecznych przygotowań po stronie klienta na poszczególnych etapach realizacji projektów. Począwszy od definicji celów będzie potrafił analizować i oceniać dostępne alternatywy na podstawie zdefiniowanych kryteriów biznesowych oraz zaplanować konieczne do podjęia działania projektowe.

Dzięki zaplanowanym ćwiczeniom praktycznym, uczestnik szkolenia będzie świadomy kluczowych czynników sukcesu projektu oraz otrzyma informacje o typowych pułapkach projektowych.

Szkolenie dostarcza również podstawowe informacje o dobrych praktykach projektowych na etapie budowania zespołu, realizacji projektu  oraz przejrzystej komunikacji w projekcie.

Dodatkowe informacje

Szkolenie to pierwszy z modułów dotyczący podstaw efektywnej pracy w projekcie - koncentracji na celach projektowych, analizie dostępnych alternatyw na etapie wyboru rozwiązania oraz efektywnej pracy pracy zespołowej.