Aktualizacja do ZWCAD2024 w cenie ZWCAD2023
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5

ZWBlocks

ZWBlocks ma za zadanie ułatwienie pracy z blokami. W obecnej wersji programu przewidzieliśmy następującą funkcjonalność:

  1. W nakładce znajduje się: baza znaków BHP - nakazu, ostrzegawcze i zakazu; baza znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych. W specjalnym oknie wyświetlają się podglądy znaków, a po wskazaniu znaku pojawia się jego duży podgląd - rysunek poniżej
    zwblocks

  2. Po wybraniu znaku możemy go wstawić do rysunku, ale przed wstawieniem możemy ustawić skalę lokalną i globalną. Globalna jest dla wszystkich znaków, natomiast lokalna dla każdego znaku z osobna (informacja ta jest zapisywana w rysunku).
  3. Do okna nakładki możemy dodać dowolny katalog  z dysku twardego. W wyniku tego katalog wyświetli się w drzewie (po lewej stronie okna) - wystarczy go wybrać aby pokazały się podglądy plików, tak jak w przypadku wbudowanych znaków np. BHP. Podglądy plików generują się automatycznie.
  4. Wyszukiwanie bloków - po wpisaniu ciągu znaków, wyświetlą się wyniki wyszukiwania. Taki filtr można zapamiętać w drzewku po lewej stronie okna i klikając na niego wyświetlą się wszystkie znaki spełniające kryteria. Nawet jeśli później dodamy lub usuniemy blok spełniający kryteria wyszukiwania, wyniki będą aktualne.
  5. Lista wszystkich bloków zawartych w aktualnym rysunku.
  6. Lista wszystkich bloków ostatnio używanych.
  7. Kategoria ulubione - wszystkie bloki dodane do tej kategorii, będą zapamiętane na stałe.