W tym roku projekty przyjmowane są w następujących kategoriach:surface_edit
  • Najlepszy projekt stworzony w KOMPAS-3D w dwóch dziedzinach: „Inżynieria mechaniczna” oraz „Inżynieria przemysłowa i budownictwo lądowe”
  • Najlepszy projekt profesjonalny stworzony w KOMPAS-3D (do 200 elementów, od 201 do 999 elementów, od 1000 do 4999 elementów, powyżej 5000 elementów)
  • „Najlepszy skomplikowany kształt” – najlepszy model trójwymiarowy części, stworzony w KOMPAS-3D z wykorzystaniem powierzchni
  • Najlepszy projekt stworzony w KOMPAS-3D w wersji LT. KOMPAS-3D LT do ściągnięcia za darmo ze strony: http://kompas-3d.pl/pobierz_program_kompas-3d.php

 

Aby zgłosić uczestnictwo w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go razem z plikami projektu KOMPASa-3D lub zrzutami z ekranu na adres konkurs@kompas-3d.pl do dnia 1-szego czerwca 2011. Wyniki konkursu i informacja o zdobywcach nagród zostaną ogłoszone pod koniec czerwca 2011. Zwycięzcy konkursu otrzymają wartościowe nagrody ufundowane przez firmę ASCON i sponsorów konkursu.