Spis treści:

 

Układ graficzny i interfejs

Poruszanie się po ekranie

Menu widoków i narzędzi

Narzędzia nawigacji

Spacer

Jak używać myszki

Skróty klawiaturowe

Manipulator

Parametry widoku

Dopasowywanie modeli

Dopasowanie modelu

Podpowiedzi i numeryczny pasek współrzędnych

Pasek aktualnego narzędzia

Pasek współrzędnych

Płaszczyzny odniesienia

Tło

Tło na płaszczyźnie odniesienia użytkownika

Płaszczyzny przekroju

Menu kontekstowe

Uchwyty

Punkty siatki

Punkty prowadnicy

Punkty obiektów

Punkty kluczowe

Klawisze specjalne

Menu

Menu Plik

Menu Edycja

Menu Okno

Menu Widok

Menu Wyświetlanie

Menu Palety

Menu Pomoc

Ustawienia projektu

Drukowanie

Drukowanie spod OS X (Macintosh)

Drukowanie spod Windows

Skróty klawiaturowe

Ustawienia

System: Ogólne

System: Język

System: Interfejs

System: Dysk roboczy

System: Aktualizacje

Projekt: Ogólne

Projekt: Automatyczny zapis

Projekt: Czcionki

Projekt: Poszukiwanie plików

Projekt: Cofnij

Projekt: Modelowanie

Warstwy

Google Earth

Pobieranie widoków

Eksport do Google Earth

Stożek widzenia

Sposoby wyświetlania

Wyświetlanie druciane

Cieniowanie robocze

Cieniowanie pełne

Krawędzie niewidoczne

Esy-floresy

Opcje wizualizacji projektu

Opcje obrazu