Nakładka ma za zadanie ułatwienie pracy z blokami. 

Baza bloków BHP, PPOŻ, ewakuacyjnych. Łatwe wyszukiwanie i dodawanie własnych bloków.

Nakładka na ZWCAD wspomagająca oznakowanie dróg.

 

//